News

TU/e News

411.000 euros for Danqing Liu to develop smart surfaces releasing drugs for wound healing or acting as artificial skins for robots. 

"Making robots sweat with smart surfaces that act as artificial skin" 
nemokennislink

In de toekomst zouden de slimme oppervlakken die Liu heeft ontwikkeld, gebruikt kunnen worden om kunstmatige huiden te ontwikkelen die "robots kunnen laten zweten, afkoelen en beter presteren.

Robots laten zweten met slimme oppervlakken die als kunstmatige huid fungeren 
LINK Magazine

Danqing Liu wil interacties tussen mens en machine veranderen.  
"Ik probeer slimmere materialen te maken"